Onze partners

Slotenmaker Alarmlijn

Zoeken

Informatie over de dienstverlening
Op grond van de Wet op het financieel toezicht WFT, verstrekken wij u onderstaande informatie. 

Registratie AFM
Herland Assurantie Adviseurs BV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten AFM onder nummer 12006346.
 

Aard van de dienstverlening
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichting hebben om u te adviseren een keuze te maken voor financiële producten van bepaalde verzekeraars of andere bepaalde financiële instellingen.Bij collectieve verzekeringen en personeels-arrangementen zijn door Herland vooraf afspraken gemaakt met verzekeraars of gevolmachtigden zoals BSB Assuradeuren. Maakt u gebruik van het collectieve aanbod of arrangement dan is ons advies selectief. De lijst van maatschappijen die wij thans in onze adviezen betrekken is op aanvraag beschikbaar.
 

Geen zeggenschap externe partijen
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of aandelen in ons kapitaal. 

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars voeren. Wij maken zelf een keuze voor een aantal voorkeurs-maatschappijen en selecteren daarbij o.a. op volledige adviesvrijheid.
 

Beloningsmodel
Wij kennen drie beloningsmodellen: Provisie, abonnement en vast tarief. 

Provisie
Wij krijgen van de product-aanbieder provisie die onderdeel uitmaakt van de premie welke bij u in rekening wordt gebracht.  In veel gevallen ontvangen wij  deze provisie niet ineens, maar gespreid over een aantal jaren nadat u het product  heeft afgenomen. 

Abonnement
Voor een aantal producten hanteren wij een abonnement. Welke dit zijn kunt u teruglezen in het dienstverleningsdocument. 

Vast tarief
Sommige van onze diensten brengen wij aan u in rekening op basis van een vast tarief. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van de exacte inhoud van het dienstenpakket dat u van ons afneemt. De hierover gemaakte afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.  Indien diensten aan u worden geleverd waarvoor kosten in rekening worden gebracht , dan informeren wij u hierover vooraf. 

Persoonsgegevens
Om onze werkzaamheden op een juiste wijze te kunnen uitvoeren administreren wij diverse gegevens van u. Deze persoonsadministratie voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Welke gegevens door ons worden geadministreerd kunt u nagaan in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl Ons registratienummer bij het CBP is 'm1143070'. 

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat dan kenbaar wilt maken. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u van mening zijn dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KiFiD. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KiFiD
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag

Telefoon: 0900-3552248
Internet: www.kifid.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.003506

Aan het indienen van een klacht zijn voor u als consument geen kosten verbonden.

Bereikbaarheid van Herland
Het is belangrijk dat u ons altijd kunt bereiken. Om een schade door te geven of omdat u een vraag heeft over een bestaande verzekering. U kunt ons langs tal van wegen bereiken. Zie onze website onder contact.

Op werkdagen zijn wij geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Op zaterdag, zon- en feestdagen zijn wij gesloten.
Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen.
Telefoon buiten kantooruren: 045 571 04 04.

Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 045 571 04 04

Als ons kantoor is gesloten, kunt u ook een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de eerstvolgende werkdag teruggebeld. Via het antwoordapparaat krijgt u ook telefoonnummers aangeboden van medewerkers die u kunt bellen in geval van spoed.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie, bevestig deze dan ook per post, fax 045 571 13 04 of
contactformulier.