Onze partners

Slotenmaker Alarmlijn

Zoeken

Over Herland

De organisatie

Herland is georganiseerd in een binnen- en buitendienstafdeling.
De binnendienst is verdeeld in Cliëntenservice, Polisverwerking, Schadeafwikkeling, Financiële Administratie en Management.
De buitendienst is verdeeld naar relaties. Wij maken hierbij onderscheid tussen particulieren, bedrijven en instellingen. Verder wordt er nog onderscheid gemaakt in advisering op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen, personeelsarrangementen en collectiviteiten.
De organisatie is erop gericht zoveel mogelijk op een persoonlijke wijze, klantgericht te werken.
De aandeelhouders van Herland zijn zelf werkzaam in het bedrijf en vormen tevens de directie.

Verzekeren..... nog steeds mensenwerk.

Kunt u het nog allemaal bijbenen? Vindt u ook niet dat alles zo onpersoonlijk en afstandelijk wordt? Juist in deze tijd van nieuwe media, snelle communicatie en technologische ontwikkelingen hebben de consumenten steeds meer behoefte aan persoonlijk advies.

Voor een persoonlijk advies kunt u te allen tijden een afspraak maken op ons kantoor of bij u thuis.

Wat doen wij?

Herland Assurantie Adviseurs BV
Bemiddelt en adviseert op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiele diensten.

Algemeen

 1. Herland bemiddelt  en adviseert op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij kunnen samen met u een inventarisatie maken van risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke rsico's verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar u de verzekeringen onderbrengt. 

3. Herland voldoet aan de hoogwaardige eisen van de belangrijkste Branche-organisaties.

Historie
Herland werd in 1995 opgericht door vijf partners. Zij kunnen bogen op een rijk assurantieverleden ieder vanuit hun eigen discipline. De schat aan ervaring en kennis geeft handen en voeten aan ons bedrijf.

Relatiebestand
Tot het relatiebestand van Herland behoren onder meer bedrijven, overheidsinstellingen, zorginstellingen, personeelsverenigingen en natuurlijk particulieren.

Intermediairswijziging

Mocht u niet meer tevreden zijn over uw huidig intermediair en of wilt u eventueel alle verzekeringen via Herland Assurantie Adviseurs laten beheren kunt u onderstaand intermediairsformulier downloaden.

Wijziging intermediar.

Schaderegelingsbeleid

Schadebehandeling vraagt om duidelijke taal!
U heeft uw verzekeraar of de verzekeraar van de tegenpartij verzocht een schade te vergoeden. Deze tekst is bedoeld om u te informeren hoe de behandelingsprocedure eruit ziet. Ook is in de tekst te lezen wat u van de verzekeraar (en/of van de tussenpersoon als u uw verzekering bij een assurantietussenpersoon heeft afgesloten) kunt verwachten en wat de verzekeraar tijdens de procedure van u verwacht.

Doel van de schadebehandeling
U sluit een verzekering, omdat u wilt dat uw schade gedekt is bij onzekere voorvallen. Schadebehandeling is dan ook in feite de essentie van het verzekeringsproduct, omdat dat het moment is waarop u kunt meten of het product aan uw verwachtingen beantwoordt. Het doel van de schadebehandeling is de omvang vast te stellen en u of uw tegenpartij schadeloos te stellen, mits aan alle voorwaarden is voldaan.

Kwaliteitseisen
U beoordeelt de verzekeraar op de kwaliteit van zijn dienstverlening. En dat is uw goed recht. Verzekeraars hebben onderling afgesproken aan welke kwaliteitseisen ze zich moeten houden tijdens de schadeafhandelingsprocedure. Als een verzekeraar werkt met een assurantietussenpersoon zal de verzekeraar ervoor moeten zorgen dat deze tussenpersoon zich ook houdt aan de afgesproken kwaliteitseisen. Kwaliteitseisen die u aan de dienstverlening van de verzekeraar mag stellen als het gaat om een schadeafhandeling zijn openheid, duidelijkheid, snelheid, gericht op de consument, inventiviteit, vakkennis en efficientie.

Mocht u onverhoopt een schade willen melden kunt u hier verschillende schadeformulieren downloaden.

Schadeformulier Algemeen

Schadeformulier Motorrijtuigen

Schadeformulier Reisbagage

Schadeformulier Annulering

In uw auto hoort een Europees Schadeformulier te liggen. Deze zijn hier te downloaden of te verkrijgen bij de tussenpersoon.

Bij een aanrijding maakt u gebruik van het formulier om uw eigen gegevens en die van de tegenpartij te noteren. Vul het formulier ter plekke alleen aan de voorzijde in, ook al is nog niet echt duidelijk hoe het ongeval heeft plaatsgevonden en of wie schuldig is.

Denk erom dat ook het vakje ‘getuigen’ en alle kruisjes bij vraag 12 goed zijn ingevuld. Dit zijn heel belangrijke gegevens voor de schaderegeling.

De achterkant van het formulier vult u thuis in. Stuur het formulier zo snel mogelijk op naar uw tussenpersoon Herland Assurantie Adviseurs.

Als de schade niet door uw eigen toedoen is veroorzaakt, kunt u voor de medische kosten een claim indienen bij uw eigen zorgverzekeraar of bij de autoverzekeraar van de schuldige tegenpartij. Dat is de snelste manier om schade vergoed te krijgen. Als u een (volledige) casco verzekering hebt gesloten, dan meld u de schade bij uw eigen autoverzekeraar. Die vergoedt u natuurlijk alleen de schade aan de auto en niet de overige schade, zoals bijvoorbeeld letselschade, schade aan uw kleren en aan de goederen in uw auto.


Is u een ongeval overkomen, hebt u letselschade en is iemand anders daarvoor geheel of gedeeltelijk aansprakelijk, dan raden we u aan voor de afhandeling van de schade een belangenbehartiger in te schakelen. Dat kan een rechtsbijstandverzekeraar zijn, de ANWB, een letselschadeadvocaat of een gespecialiseerde letselschadebehandelaar. Dat brengt kosten met zich mee. Weet dat de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij deze kosten (mits redelijk), ook wel buitengerechtelijke kosten (BGK) genoemd, vergoed.

Uw cascoverzekeraar gaat uitzoeken wie schuldig is aan het ongeval. Als dat de tegenpartij is, zal hij de aan u uitgekeerde schade op hem gaan verhalen. Als dat succesvol gebeurt heeft de schade geen gevolgen voor uw bonus-malusregeling.

Intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform.
Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het vaste salaris.