Onze partners

Slotenmaker Alarmlijn

Zoeken

Arbeidsongeschiktheid, Werkloosheid en Ongevallen

De regering stimuleert gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers om zoveel mogelijk aan de slag te gaan of te blijven. De Wet gaat uit van wat mensen nog wel kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die écht niet kunnen werken.
Als particulier kun je een Woonlastenverzekering en/of een Ongevallenverzekering sluiten.

Woonlastenverzekering

Stel u raakt arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos. Met een woonlastenbeschermer beschermt u uw woonlasten voor het geval u in zo'n situatie terecht komt.

Denk aan de maandhuur, of aan uw hypotheeklasten en de premie van de bijbehorende levensverzekering. Maar ook uw servicekosten of de energiekosten en de premie van uw woonverzekeringen.

Er zijn twee varianten. Een woonlastenverzekering met dekking arbeidsongeschiktheid, zonder of met dekking werkloosheid.

WGA-hiaatverzekeringen

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken (35-80%) krijgen te maken met een flinke inkomensdaling, het WGA-hiaat. De WGA-uitkering die het UWV biedt is vaak niet toereikend om de bestaande levensstandaard aan te kunnen houden. Om deze daling te compenseren bestaat er de mogelijkheid om collectief via de werkgever een WGA-hiaatverzekering af te sluiten.
Er bestaan twee dekkingsvarianten.

 

WGA-Hiaatverzekering Basis

De collectieve WGA-Hiaatverzekering Basis is voor werknemers die zich via hun werkgever willen verzekeren tegen een terugval in het inkomen als ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. Met deze verzekering krijgt de werknemer die arbeidsongeschikt is een aanvulling op de WGA-vervolguitkering. Hij krijgt een aanvulling tot een percentage van het loon dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd. Dit percentage hangt af van hoeveel procent hij arbeidsongeschikt is.

WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid

De collectieve WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid zorgt ervoor dat wanneer de werknemer een WGA-Loonaanvullingsuitkering of een WGA-Vervolguitkering ontvangt, zijn inkomen minimaal 70% is van het loon dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd.

Wia-Excedentverzekering

In de WIA is het verzekerde loon gemaximeerd op het zogenoemde maximaal dagloon. Voor werknemers die meer verdienen dan het maximaal dagloon, geldt dat het hogere loon kan worden bijverzekerd met een Excedentverzekering. Aanvullingen zijn mogelijk tot 70%, 75% of 80%.

muurherland

Ongevallenverzekering

Korte omschrijving.
Deze verzekering geeft een (vooraf afgesproken) vaste uitkering bij overlijden en een periodieke of vaste uitkering bij invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

Verdere specificatie
Gekozen kan worden uit verschillende te verzekeren rubrieken al dan niet in combinatie met elkaar. Het uitsluitend verzekeren van het invaliditeitsrisico is meestal niet mogelijk. Doorgaans kunnen ook nog tot een beperkt maximum medische kosten of tandartskosten als gevolg van een ongeval worden meeverzekerd. Uitgesloten zijn andere oorzaken dan een ongeval, zoals ziekte. Enkele mogelijk discutabele oorzaken worden in de polis uitdrukkelijk met een ongeval gelijk gesteld (bijv. vergiftiging en verdrinking).

 

Doelgroep
Zowel particulieren als zelfstandig ondernemers.

Premie
Vast bedrag in euro's, afhankelijk van de verzekerde sommen, verzekerde rubrieken en beroep van de verzekerde.