Onze partners

Slotenmaker Alarmlijn

Zoeken

Arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer bent u druk met uw eigen bedrijf bezig. Maar iedereen kan arbeidsongeschikt raken. Arbeidsongeschiktheid brengt vaak dubbele ellende met zich mee.

U bent ziek en uw inkomsten stoppen of gaan achteruit, terwijl uw financiële verplichtingen doorlopen. Als zelfstandige kunt u namelijk geen beroep doen op een overheidsvoorziening bij arbeidsongeschiktheid.

Tevens zijn wij u graag van dienst op het gebied van:

  • Auto- en Bestelautoverzekeringen.
  • Landmateriaalverzekeringen.
  • Goederentransportverzekeringen.
  • Construction All Risks verzekeringen (CAR).
  • Computer- en electronica-verzekeringen.
  • Milieuschade-verzekeringen.

Inventaris / goederen

Uw inventaris / goederen zijn voor u van groot belang om uw bedrijf goed te kunnen uitoefenen. U heeft verschillende mogelijkheden om uw inventaris / goederen te verzekeren.

Wij helpen uw graag bij uw keuze.

Bedrijfsschade

Het kan voorkomen dat u door een schade uw bedrijf tijdelijk niet meer kunt uitoefenen. Uw vaste lasten blijven echter doorlopen, terwijl uw inkomsten verminderen of wegvallen. Samen met u stellen we vast of dit voor u een risico is, en zo ja, hoe lang de periode kan zijn.

Gebouw

Indien u eigenaar of huurder bent van een gebouw kunt u het gebouw of de door u gedane verbeteringen hieraan tegen diverse risico’s zoals brand, storm, waterschade, diefstal verzekeren.


Aansprakelijkheid

U kunt voor verschillende schades aansprakelijk gesteld worden door werknemers, consumenten of leveranciers.

Bovendien neemt de claimbewustheid alleen maar toe en worden de schadeclaims alsmaar groter. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt aantasting van uw zakelijk vermogen.

 

Rechtsbijstand

Als ondernemer kunt u in allerlei juridische conflicten geraken. Dit kan als werkgever, leverancier, huurder of eigenaar van onroerend goed.

De kosten van juridische procedures, zoals advocaatkosten, griffierechten en expertise-kosten, lopen snel op. Daarnaast loopt u, vooral in economisch moeilijke tijden, een groter incasso-risico.

Wellicht biedt een rechtsbijstandsverzekering uitkomst.

Bedrijfsmatig verzekeren


Elk bedrijf is uniek met unieke verzekeringsrisico’s. In een persoonlijk gesprek en advies kunnen wij, samen met u deze risico’s inventariseren, en indien zij niet elimineerbaar zijn, voor een verzekeringsoplossing zorgdragen.